Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Palveluihimme kuuluu:                                                 Vi erbjuder:
Kirjanpito                                                                     Bokföring
Tilinpäätökset                                                               Bokslut
Veroilmoitukset                                                             Skattedeklarationer

Palkkahallinto                                                               Löneräkning

Yrityksien perustamiset ja muodonmuutokset                  Grundade av företag och ändringar av bolagsform
Sukupolvenvaihdokset                                                   Generationsväxlingar

Välillisen ja välittömän verotuksen neuvonta                    Skatterådgivning
Talousneuvonta ja konsultointi                                       Ekonomirådgivning och konsultation

Yhteydenpito viranomaisiin                                            Kontakt till myndigheter